Photos

2017 10 07  SŪDUVA – OLIMPIA 78-71
© Tomas Gaubys

2017 11 09 SŪDUVA – INVENTA 84-78 (OT)
© Vytenis Skroblas

2017 11 05-06 OLIMPIA – INVENTA 48-68 and 47-78

2017 11 02 TSMOKI-MINSK – INVENTA 63-75
© Nataliya Dobriyan

2017 11 03 TSMOKI-MINSK – INVENTA 78-80
© Nataliya Dobriyan

2017 11 21 TSMOKI-MINSK – SŪDUVA 89-65
© Nataliya Dobriyan

2017 12 19 INVENTA – TSMOKI-MINSK 60-34
© Tomas Gaubys

2017 12 20 INVENTA – TSMOKI-MINSK 51-65
© Tomas Gaubys

2017 12 23 INVENTA – SŪDUVA 56-67
© Tomas Gaubys

2018 01 17 SŪDUVA – TSMOKI-MINSK 88-75
© Tomas Gaubys

Sponsors and partners